ISO 9001

Місія підприємства СТОВ "ВП Polesie".
Ми несемо радість дітям! На основі застосування сучасних технологій та обладнання забезпечити випуск якісної продукції для споживачів. Перебуваючи на передових позиціях у сфері виробництва виробів із пластмаси, забезпечити зростання добробуту працівників підприємства, гідно представляти білоруського виробника на світовій арені.

Бачення
Укріпитися на позиціях світових лідерів можливо через розширення ринків збуту, збільшення обсягів продукції, що випускається, впровадження передових технологій, забезпечивши при цьому високу якість продукції, що випускається.

Політика в частині якості
Девіз підприємства: Якість – наш успіх і благополуччя.

Шляхи реалізації:
- застосування сучасних методів управління підприємством відповідно до вимог міжнародних стандартів;
- створення умов для випуску продукції на базі впровадження нових технологій і сучасного енергозберігаючого обладнання в атмосфері творчості та відкритості;
- вивчення світового досвіду виробників аналогічної продукції з метою самовдосконалення та передбачення вимог споживачів;
- досягнення європейської якості продукції та освоєння нових ринків збуту;
- активне залучення всіх працівників підприємства до реалізації даної політики та підвищення рівня їх професійної підготовки.